મહાત્મા ગાંધી ઉચ્ચત્તર ઉત્તર બુનિયાદી આશ્રમ શાળા
ચંદલા, દાહોદ
Mahatma Gandhi UB Ashramshala, Chandla | Facility

સુવિધાઓ

અનું સમય સોમવાર મંગળવાર બુધવાર ગુરૂવાર શુક્રવાર શનિવાર રવિવાર
1 સવાર બટાકા પૌવા ઉપમા ચેવડો ખમણ/ચણા સેવ/મમરા વટાણા ચોખા
2 બપોર મકાઇના રોટલા ચણાની દાળ ભાત,ડુંગળી બટાકા શાક, કચુબર, છાશ બટાટા સાથે મગ રોટલી-દાળ (તુવેરની) ભાત,શાક બટાક,રીગણાં રોટલી-દાળ (મગની) ભાત-શાક રીંગણનું કચુંબર-છાશ રોટલી-દાળ (ચણા-મગ) ભાત-બટાકા ભાજી છાશ રોટલી-દાળ (મગ આખા) ભાત-રીંગણ બટાકા છાશ રોટલી-દાળ (તુવેર) ભાત-શાક (કઠોર-મગ) કચુબર છાશ રોટલા અડદની દાળ ફલાવર બટાકા ટામેટા શાક રોટલી
3 સાંજ દાળ ઢોકળી રોટલી, દાળ, ભાત ભાત,શાક બટાકા, રીગણ ખીચડી, શાક બટાકા રોટલી શાક-રોટલી દાળ-રોટલી દાળ-રોટલી રોટલા દાળ, ભાત શાક રોટલી

 
નાસ્તો
સોમવાર બટાકા પૌવા
મંગળવાર મગ ફણ ગાવેલા
બુધવાર ચેવડો પૌવાનો
ગુરૂવાર ચણા
શુક્રવાર સેવ, મમરા
શનિવાર વટાણા
રવિવાર ચોખા


   

મુખ્ય પાનું | પ્રવૃત્તિઓ | સુવિધાઓ | અમારો સંપર્ક |

© www.mahatmagandhiuubachandla.com, All rights reserved. Powered by Expedite Solutions Pvt. Ltd. | Site Viewers : 11,925