મહાત્મા ગાંધી ઉચ્ચત્તર ઉત્તર બુનિયાદી આશ્રમ શાળા
ચંદલા, દાહોદ

પ્રવૃત્તિઓ - શાળાની સહ અભ્યાસિક પ્રવૃત્તિઓ

પર્યાવરણની જાળવણી

 1. વૃક્ષારોપણ કાર્યક્રમ.
 2. જુદા-જુદા તહેવારોની ઉજવણી.
 3. 15મી ઓગષ્ટ સ્વાત્ર્યદિનની ઉજવણી.
 4. 5મી સપ્ટેમ્બર શિક્ષકદિનની ઉજવણી.
 5. વ્યસન મુક્તિનો કાર્યક્રમ.
 6. ગાંધી દિનની ઉજવણી.
 7. પનગો ઉત્સવની ઉજવણી.
 8. યુવા મહોત્સવ સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમ.
 9. વકૃત્વ સ્પર્ધા.
 10. નિબંધ સ્પર્ધા.
 11. આરોગ્ય વિષયક સમજ

સ્થળ : શાળા
તારીખ :

પ્રવૃત્તિઓ


   

મુખ્ય પાનું | પ્રવૃત્તિઓ | સુવિધાઓ | અમારો સંપર્ક |

© www.mahatmagandhiuubachandla.com, All rights reserved. Powered by Expedite Solutions Pvt. Ltd. | Site Viewers : 2,797