મહાત્મા ગાંધી ઉચ્ચત્તર ઉત્તર બુનિયાદી આશ્રમ શાળા
ચંદલા, દાહોદ
Mahatma Gandhi UB Ashramshala, Chandla | Calender

શાળાનું સમયપત્રક

શાળાના કામના કલાકો (શાળાનો સમય)

ઉનાળા દરમ્યાનનો શાળાનો સમય
ધોરણ 8 થી 12 10:30 થી 05.00
રિસેસ નો સમય 10+30+10 થી 50 મિનિટ (ત્રણ રિશેષ)
શિયાળા દરમ્યાનનો શાળાનો સમય
ધોરણ 8 થી 12 10:30 થી 05.00
રિસેસ નો સમય 10+30+10 થી 50 મિનિટ (ત્રણ રિશેષ)

વેકેશનની માહિતી

  ધોરણ તારીખ થી તારીખ સુધી
ઉનાળા વેકેશન 8 થી12 9-5-11 12-6-11
શાળા ઉધડવાની 22-11-10 8-5-11
દશેરાની રજાઓ 17-10-10 17-10-10
દિવાળી વેકેશન 1-11-11 21-11-10


   

મુખ્ય પાનું | પ્રવૃત્તિઓ | સુવિધાઓ | અમારો સંપર્ક |

© www.mahatmagandhiuubachandla.com, All rights reserved. Powered by Expedite Solutions Pvt. Ltd. | Site Viewers : 11,917