મહાત્મા ગાંધી ઉચ્ચત્તર ઉત્તર બુનિયાદી આશ્રમ શાળા
ચંદલા, દાહોદ
Mahatma Gandhi UB Ashramshala, Chandla | Rules Regulation

નીતિ નિયમો

શાળામાં પ્રવેશ મેળવવા માટેની પ્રક્રિયા ની માહિતી

એડમિશન માટે વિદ્યાર્થીઓને લેખિત પરીક્ષા તથા મૌખિક પરીક્ષા આપી પ્રવેશ પ્રક્રિયા સક્રિય બનાવવામાં આવે છે.

શાળાનો ગણવેશ

માધ્યમિક અને ઉચ્ચ માધ્યમિક શાળાનો ગણવેશ

વિદ્યાર્થીઓ માટે
નેવી બ્લયુ લોંગ પેન્ટ, શર્ટ
વિદ્યાર્થીનીઓ માટે
નેવી બ્લયૂ પંજાબી ડ્રેસ


   

મુખ્ય પાનું | પ્રવૃત્તિઓ | સુવિધાઓ | અમારો સંપર્ક |

© www.mahatmagandhiuubachandla.com, All rights reserved. Powered by Expedite Solutions Pvt. Ltd. | Site Viewers : 11,916